Politica de Confidențialitate

Noi, CAU apreciem vizita dvs. pe site-ul nostru și interesul dvs. pentru compania și serviciile noastre. Confidențialitatea dvs. este extrem de importantă pentru noi. În ceea ce privește acest lucru, pentru noi, este foarte important să vă anunțăm și să vă informăm despre prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal și drepturile dvs. cu privire la această prelucrare în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

În conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor (denumit în continuare „GDPR”), operatorul pentru prelucrarea datelor în sensul legislației privind protecția datelor este:

CAU(Fastjob Solution SRL) înregistrat la Registrul Comerțului sub ROONRC.J40/12909/2011, adresa: Banul Anatonache 59, Sector 1, Bucuresti, e-mail comenzi@cau.ro este responsabil pentru prelucrarea datelor explicată aici.

Vă rugăm să nu ezitați să ne contactați dacă aveți întrebări sau idei legate de protecția datelor. Puteți contacta responsabilii noștri cu protecția datelor folosind următoarele date de contact: e-mail: comenzi@cau.ro.

Informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Colectarea datelor cu caracter personal

Colectăm următoarele categorii de date cu caracter personal:
Date de bază: nume, numărul de telefon.
Date despre dispozitiv: cookie-uri, adresă IP (Computer Internet Protocol), identificator unic de dispozitiv (UDID) și alte date legate de un dispozitiv.

Domeniul de aplicare, scopurile și baza legală pentru prelucrarea automată a datelor

 În general, este posibil să utilizați site-ul nostru web, fără a vă înregistra. Chiar dacă utilizați site-ul nostru web fără a vă înregistra, datele personale pot fi prelucrate. Folosim datele cu caracter personal pentru a furniza serviciile noastre și pentru a răspunde la întrebări, pentru a gestiona conturile și a menține operațiunile comerciale, inclusiv procesarea cererilor, pentru a oferi marketing relevant și pentru a îndeplini alte scopuri comerciale și de conformitate. De asemenea, vom utiliza datele cu caracter personal pentru a ne îndeplini cerințele și obligațiile legale.

Stocarea și durata datelor dvs. personale

Stocăm și prelucrăm datele dvs. personale în UE / Spațiul Economic European („SEE”). CAU stochează datele dvs. cu caracter personal numai pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor intenționate sau – în cazul consimțământului – până când vă retrageți consimțământul. Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor dvs. personale, le vom șterge, cu excepția cazului în care dispozițiile legale relevante stipulează că acestea pot fi prelucrate în continuare. De asemenea, vom șterge datele dvs. cu caracter personal dacă suntem obligați să facem acest lucru din alte motive legale. Dacă sunteți partener, client sau potențial, păstrăm informațiile pe durata relației noastre. Datorită posibilității unor cicluri lungi de vânzări, nu se știe când un potențial client va colabora din nou cu CAU și având experiența și istoria părții contractante, va ajuta CAU să ofere un serviciu mai bun.

Informații personale cu caracter sensibil

Nu colectăm în cunoștință de cauză sau intenționat informații personale cu caracter sensibil (origine rasială sau etnică, opinii politice, credințe religioase sau filozofice sau apartenență la sindicat, informații genetice, informații biometrice în scopul identificării unice a unei persoane, informații referitoare la sănătate sau informații referitoare la viața sexuală sau orientarea sexuală a persoanei fizice) ale indivizilor și nu trebuie să ne trimiteți informații personale cu carcter sensibil.

Politica privind minorii

Serviciile noastre nu sunt direcționate către persoane cu vârsta sub 16 ani. CAU nu colectează cu bună știință niciun fel de date cu caracter personal de la persoane cu vârsta sub 16 ani și va șterge imediat orice astfel de date determinate ulterior. Dacă aflați că un copil ne-a furnizat informații personale, vă rugăm să contactați serviciile noastre de asistență.

Drepturile persoanei vizate

Regasiti mai jos drepturile pe care le aveți în conformitate cu legislația privind protecția datelor și ce face CAU pentru a proteja aceste drepturi
 
Dreptul de a fi informat. CAU publică această politică de confidențialitate pentru a vă ține la curent cu ceea ce facem cu informațiile dvs. personale. Ne străduim să fim cat mai transparenți cu privire la modul în care utilizăm datele dvs.
Dreptul de acces. Aveți dreptul de a obține informații despre datele pe care le-am stocat despre dvs.
Dreptul la rectificare. Puteți solicita CAU să corecteze orice informații personale pe care le deține despre dvs. pentru a vă asigura că datele dvs. sunt corecte. De asemenea, puteți solicita CAU să completeze date incomplete deținute despre dvs.
Dreptul la ștergere. (‘Dreptul de a fi uitat’). Aveți dreptul (în anumite circumstanțe) să solicitați ștergerea datelor dvs. personale.
  • datele dvs. personale nu mai sunt necesare în raport cu scopul pentru care au fost colectate / prelucrate
  • vă retrageți consimțământul sau vă opuneți prelucrării și nu există un interes legitim imperativ de a continua prelucrarea
  • datele cu caracter personal nu au fost prelucrate legal,
  • suntem nevoiti să ștergem datele personale din cauza unei obligații legale
  • sunteți un copil și am colectat datele personale în legătură cu oferta de servicii ale societății informaționale.
Vă rugăm să rețineți, totuși, că este posibil să trebuiască să păstrăm anumite informații în scopul păstrării evidenței, pentru finalizarea tranzacțiilor sau pentru a ne respecta obligațiile legale.
Dreptul de a restricționa prelucrarea. Aveți dreptul de a restricționa prelucrarea datelor cu caracter personal (în anumite circumstanțe) deținute de CAU. De exemplu, în cazul în care considerați că informațiile personale pe care le deținem despre dvs. nu sunt exacte sau sunt păstrate în mod legal. CAU are permisiunea de a stoca datele, dar nu de a le prelucra în continuare. Păstrăm doar suficiente date pentru a ne asigura că respectăm solicitarea dvs. pe viitor.
Dreptul la portabilitate. Dacă ne-ați furnizat date pe baza unui contract sau a unui consimțământ, aveți dreptul, în conformitate cu cerințele legale, să obțineți datele pe care le-ați furnizat într-un format structurat, standard și care poate fi citit automat sau puteți solicita că transferăm aceste date către alt operator.
Dreptul de a obiecta. Aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. personale în scopuri bazate pe interesele noastre legitime. Dacă vă opuneți unei astfel de prelucrări, vom continua cu prelucrarea numai dacă avem un motiv legitim imperios pentru prelucrare care depășește interesul, drepturile sau libertățile dvs. sau dacă prelucrarea continuă este necesară pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unei cereri legale.
Dreptul de a vă retrage consimțământul pentru utilizarea informațiilor dvs. în orice moment în care ne bazăm pe consimțământul dvs. pentru a utiliza sau prelucra aceste informații. Vă rugăm să rețineți că, dacă vă retrageți consimțământul, acest lucru nu va afecta legalitatea utilizării și prelucrării informațiilor dvs. pe baza consimțământului dvs. înainte de momentul în care vă retrageți consimțământul.
Dreptul de a anunta autoritățile de supraveghere. Aveți dreptul de a vă plânge la Autoritatea de Supraveghere dacă considerați că CAU nu a răspuns solicitărilor dvs. de a rezolva o problemă.
Dreptul în legătură cu luarea de decizii și profilarea automată. Aveți dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată. Prelucrarea este „automatizată” acolo unde este efectuată fără intervenția umană și unde produce efecte juridice sau vă afectează semnificativ. Procesarea automată include profilarea. Prelucrarea automată este permisă numai cu acordul dumneavoastră expres. Ca și în cazul oricărui consimțământ, îl puteți retrage oricând.

Securitatea datelor

Luăm măsuri rezonabile de securitate tehnică, administrativă și fizică pentru a vă proteja informațiile, inclusiv aplicarea standardelor general acceptate din industrie pentru a proteja informațiile transmise în timpul transmiterii și odată ce le primim. Cu toate acestea, nicio metodă de transmitere prin Internet sau metodă de stocare electronică nu este 100% sigură, deci din păcate nu putem garanta securitatea absolută. Internetul, prin natura sa, este un forum public și vă încurajăm să aveți grijă atunci când divulgați informații online.

Modificări ale politicii de confidențialitate

Această politică de confidențialitate a fost modificată ultima dată pe 26 februarie 2021. CAU poate modifica această politică prin actualizarea acestei pagini și își rezervă dreptul de a face acest lucru fără notificare. Vă încurajăm să revizuiți politica noastră de confidențialitate ori de câte ori utilizați serviciile noastre pentru a fi informat cu privire la practicile noastre de informare și la modalitățile prin care vă puteți ajuta să vă protejați confidențialitatea.